MUDr. Libor Vařejka

 • narozen v roce 1985 v Hodoníně, absolvent lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Vzdělání:

 • atestace z oboru všeobecné praktické lékařství, základní kmen v oborech všeobecné praktické lékařství a Anestezie a intenzivní medicína
 • atestace z oboru Anestezie a intenzivní medicína
 • držitel diplomu celoživotního vzdělávání české lékařské komory, držitel licence k výkonu soukromé praxe a lektora v oboru všeobecné praktické lékařství, urgentní medicína, anestezie a intenzivní medicína
 • člen České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Praxe:

 • Anesteziologicko-resuscitační oddělení nemocnice Kyjov
 • ambulance praktického lékaře Poliklinika Břeclav
 • Zdravotnická záchranná služba JMK, člen výjezdové skupiny, vedoucí lékař pro základny Hodonín a Veselí nad Moravou
 • ambulance praktického lékaře Mediclinic a.s.
 • ambulance praktického lékaře v Kyjově
 • Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně – Urgentní příjem, Emergency room
 • ambulance MUDr. Hlásenského v Hodoníně
 • paliativní péče PaHop zdravotní ústav paliativní a hospicové péče

Nynější zaměstnání:

 • všeobecný praktický lékař ve společnosti BIVAMED s.r.o.
 • Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně – Urgentní příjem
 • Zdravotnická záchranná služba JMK lékař výjezdové skupiny
 • Anesteziologicko-resuscitační oddělení nemocnice Kyjov
 • paliativní péče ve spolupráci s PaHop z.ú.