Ceník

Ceník pracovně-lékařských služeb

Kat. 1 a 2

Název Cena v Kč bez DPH
Vstupní lékařská prohlídka 700,-
Periodická lékařská prohlídka 700,-
Mimořádná lékařská prohlídka 700,-
Výstupní prohlídka 700,-

Kat. 2R, 3 a 4

Název Cena v Kč bez DPH
Vstupní lékařská prohlídka 800,-
Periodická lékařská prohlídka 800,-
Mimořádná lékařská prohlídka 800,-
Výstupní prohlídka 800,-

Neklinická činnost v rámci poskytování PLS

 

Název Cena v Kč bez DPH
Dohled na pracovišti *
(povinnost zaměstnavatele dle vyhlášky č. 79/2013 Sb. podle § 2 a 3)
1200,- / h
Školení první pomoci 3000,- / h
Vystavení potravinářského průkazu 350,-

Ceník výkonů nehrazených pojišťovnami

Výpis ze zdravotní dokumentace 300,- Kč
Předoperační vyšetření na žádost pacienta 800,- Kč
Vyšetření k rekondičnímu pobytu, lázním pro samoplátce 800,- Kč
Vystavení návrhu lázeňské léčby (expres) 300,- Kč
Lékařský posudek k vystavení ŘP 800,- Kč
Mimořádná lékařská prohlídka (při zabavení ŘP) 700,- Kč
Periodická prohlídka na ŘP, ev. rozšíření již platného ŘP o další skupinu 700,- Kč
Komplexní vyšetření pro samoplátce ev. nepojištěného u ZP (včetně odběru krve) 1200,- Kč
Cílené nebo kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta 390,- Kč
Lékařský posudek k vystavení a prodloužení zbrojního pasu 800,- Kč
EKG pro samoplátce včetně vyhotovení 250,- Kč
Vstupní, periodická, mimořádná a výstupní prohlídka do zaměstnání 700 – 800,- Kč
Vyjádření lékaře v žádosti do domova pro seniory a dalších sociálních zařízení 390,- Kč
Vyplnění potravinářského průkazu, profesního průkazu 350,- Kč
Vyplnění pojistné události, bolestného 500,- Kč
Vyplnění formuláře o snížení spol. uplatnění, jen pro vlastní pac. účely 500,- Kč
Lékařský posudek před nástupem na školu 300,- Kč
Vyšetření CRP, glykHB, Ag test na COVID, FOB pro samoplátce 250,- Kč
Sportovně preventivní prohlídka 800,- Kč
Přihláška na tábor, rekreační pobyt, sportovní akci, zájmovou činnost 200,- Kč
Opis receptu, OČR, očkovacího průkazu 100,- Kč
Aplikace nadstandartního očkování, odběr krve pro samoplátce 250,- Kč
Administrativní úkon bez vyšetření pacienta 110,- Kč
Aplikace i.v., i.m., i.d. inj na žádost pacienta 110,- Kč
Kopie lékařských nálezů, posudků PLS 5 Kč/ 1 strana A4