Registrace nových pacientů

Oznamujeme pozastavení registrace nových pacientů! Další pacienty budeme výhledově přijímat v průběhu druhého čtvrtletí příštího roku.

Děkujeme za pochopení.

Očkování

Od 1.10. očkujeme proti chřipce. Zájemci mohou přijít v naší ordinační době kdykoliv bez objednání. Pro pacienty nad 65 let a chronicky nemocné ( diabetici, pacienty s vážnějším srdečním či plicním onemocněním, zdravotníky ) je očkování zdarma!
Od 1.10. očkujeme i další dávku proti COVID-19 nejnovější vakcínou! Lze též aplikovat zároveň s vakcínou proti chřipce a je pro všechny bez rozdílu věku zdarma. K její aplikaci je nutno se objednat u sestřičky!

Personální změny

V průběhu března 2023 dochází v naší ordinaci k personálním změnám – MUDr. Vařejková odchází na mateřskou dovolenou a místo ní nastupuje MUDr. Nezdařilová a MUDr. Šebestová.
S březnem také končí stávající sestra Macháčková a místo ní nastupuje od 1.4. sestra Bc. Pavlína Jelínková.
Doufáme, že budete i nadále s našimi službami spokojeni a zachováte nám svou přízeň!

Nové přístroje

Vážení pacienti,

od 1.2.2022 je nově možnost u nás v ordinaci využívat nové moderní POCT přístroje – analyzátor CRP, glykovaného hemoglobinu ( u diabetiků), vyšetření okultního krvácení ze stolice, test na přítomnost Streptococca z výtěru krku., dále EKG a Holter TK. Již nebudete muset na tyto metody chodit do jiných zařízení a výsledek je do pár minut!

Od 29.7.2022 se nově v naší čekárně registrujete do fronty pomocí moderního českého čekárenského zařízení Seiva. Po příchodu do ordinace vložte kartičku pojišťovny ev. občanský průkaz dle vzoru na monitoru. Vyberte důvod příchodu a pak už se jen posadíte a čekáte na vyzvání sestřičky k vstupu do ordinace.