MUDr. Helena Vařejková

 • narozena v roce 1985 v Děčíně, absolventka lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Vzdělání:

 • Atestace z oboru všeobecné praktické lékařství, základní kmen v oborech všeobecné praktické lékařství a vnitřní lékařství,
 • držitelka diplomu celoživotního vzdělávání české lékařské komory, držitelka licence k výkonu soukromé praxe a lektora v oboru všeobecné praktické lékařství
 • členka společnosti všeobecného praktického lékařství ČSL-JEP

Praxe:

 • Interní oddělení nemocnice PRIVAMED a.s. v Plzni
 • Oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče Nemocnice Kyjov
 • ambulance praktického lékaře ve Veselí nad Moravou a v Hodoníně
 • telemedicína Mediclinic a.s.
 • Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně – lékařská služba první pomoci
 • ambulance MUDr. Hlásenského v Hodoníně
 • Zdravotnická záchranná služba JMK, lékařka ve výjezdové skupině
 • paliativní péče PaHop Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče

Nynější zaměstnání:

 • všeobecná praktická lékařka ve společnosti BIVAMED s.r.o.
 • Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně –lékařská služba první pomoci
 • paliativní péče ve spolupráci s PaHop z.ú.