Registrace nových pacientů

Oznamujeme pozastavení registrace nových pacientů! Další pacienty budeme výhledově přijímat v průběhu druhého čtvrtletí příštího roku.

Děkujeme za pochopení.

Personální změny

Od ledna 2024 dochází v naší ordinaci k personálním změnám – MUDr. Vařejková pravidelně ordinuje každé pondělí, ostatní dny pak  MUDr. Šebestová.
Od června 2024 se do ordinace vrací MUDr. Nováková z MD a nastupuje nová paní doktorka MUDr. Kozárová.
Doufáme, že budete i nadále s našimi službami spokojeni a zachováte nám svou přízeň!

Nové přístroje

Vážení pacienti,

od 1.2.2022 je nově možnost u nás v ordinaci využívat nové moderní POCT přístroje – analyzátor CRP, glykovaného hemoglobinu ( u diabetiků), vyšetření okultního krvácení ze stolice, test na přítomnost Streptococca z výtěru krku., dále EKG a Holter TK. Již nebudete muset na tyto metody chodit do jiných zařízení a výsledek je do pár minut!

Od 29.7.2022 se nově v naší čekárně registrujete do fronty pomocí moderního českého čekárenského zařízení Seiva. Po příchodu do ordinace vložte kartičku pojišťovny ev. občanský průkaz dle vzoru na monitoru. Vyberte důvod příchodu a pak už se jen posadíte a čekáte na vyzvání sestřičky k vstupu do ordinace.